Filtry specjalistyczne Polski Angielski Rosyjski

Filtry do selektywnego usuwania koloru – związki humusowe

FILTRY DO SELEKTYWNEGO
usuwania koloru

Filtr kompaktowy

Filtr kompaktowy

Filtr do usuwania azotanów wydajnosc 0,2 - 6

Filtr do usuwania koloru wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Filtr do usuwania koloru wydajność 3,2 - 41

Filtr do usuwania azotanów do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania koloru do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do pracy ciągłej do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Filtr do pracy ciągłej do usuwania koloru wydajność 3,2 - 41

W ziemi zachodzą procesy przekształceń materii organicznej gleb, polegające na częściowym rozkładzie pierwotnych związków organicznych (szczątków roślinnych) i wtórnej syntezie. W wyniku humifikacji powstaje humus glebowy, nadający poziomom próchnicznym gleb ciemne zabarwienie.

Związki humusowe są substancjami o złożonej strukturze. Z uwagi na swe cechy fizyczne i chemiczne odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu właściwości gleb. Mogą jednak spowodować nieużyteczność wody do celów spożywczych i przemysłowych.

Aby usunąć powstałe zanieczyszczenia proponujemy usuwanie tych związków na specjalnych, selektywnych sorbentach jonowymiennych. Regenerację tych złóż przeprowadza się roztworem soli kuchennej (NaCl). Urządzenia tego typu powinny pracować w cyklu ciągłym w pełnej automatyce.

Zalety naszych systemów usuwania związków humusowych:

·     Bezkorozyjna obudowa
·    Żywotność złoża do 20 lat
·    Utwardzany zbiornik o zwiększonej wytrzymałości
·    Bezobsługowe działanie (sterowanie czasowe bądź objętościowe)
·    Tania eksploatacja
·    Obejście głowicy pozwalające na pobór wody w trakcie regeneracji
·    Możliwość sterowania ilością soli używanej do regeneracji oraz wody w cyklu między-regeneracyjnym
·    Możliwością sterowania ilości soli używanej do regeneracji, a tym samym ilością wody w cyklu między-regeneracyjnym
·    Krótki czas regeneracji

Leave a Comment : more...

Filtry do selektywnego usuwania metali ciężkich

FILTRY DO SELEKTYWNEGO
usuwania metali ciężkich

Filtr kompaktowy

Filtr kompaktowy

Filtr do usuwania azotanów wydajnosc 0,2 - 6

Filtr do usuwania metali ciężkich wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Filtr do usuwania metali ciężkich wydajność 3,2 - 41

Filtr do usuwania azotanów do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania metali ciężkich do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do pracy ciągłej do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Filtr do pracy ciągłej do usuwania metali ciężkich wydajność 3,2 - 41

Metale ciężkie to pierwiastki o masie właściwej większej od 4,5 g/cm3.

Do metali ciężkich zaliczamy:

* Chrom – Cr
* Cynk – Zn
* Kadm – Cd
* Kobalt – Co
* Mangan – Mn
* Miedź – Cu
* Molibden – Mo
* Nikiel – Ni
* Ołów – Pb
* Rtęć – Hg
* Selen – Sn
* Wanad – V
* Wolfram – W
* Żelazo – Fe
* Selen – Sn

Wśród metali ciężkich występują zarówno tzw. mikroelementy, czyli pierwiastki, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych, jak i pierwiastki o nieznanej roli fizjologicznej oraz metale i ich związki, które są zbędne, a wręcz szkodliwe dla roślin zwierzętom oraz ludzi. Są to pierwiastki i związki toksyczne.

Metale, które pełnią funkcje mikroelementów w organizmach żywych występują zazwyczaj w ilościach śladowych, ściśle określonych dla danego gatunku. Zarówno ich niedobór jak i nadmiar wpływa szkodliwie na organizmy żywe.

Natomiast metale uważane za toksyczne są zanieczyszczeniami ekosystemu. Najsilniejsze właściwości toksyczne mają nieorganiczne związki metali, łatwo rozpuszczalne i silnie dysocjujące, gdyż łatwo przenikają przez błony komórkowe i dostają się do narządów wewnętrznych. Gromadzą się one głównie w nerkach, nadnerczach, wątrobie, płucach, a nawet we włosach i skórze. Takie nagromadzenie substancji toksycznych może powodować nadciśnienie, zmiany nowotworowe, uszkodzenie nerek, wątroby, mózgu, a w niektórych przypadkach mogą też doprowadzić do zaburzeń psychicznych i porażenia mózgu.

Metale ciężkie ulegają rozproszeniu w środowisku, zanieczyszczając glebę, wodę oraz powietrze i, bezpośrednio lub pośrednio – poprzez rośliny, dostają się do organizmu zwierząt i człowieka.

Nasze filtry specjalistyczne, przeznaczone do usuwania metali ciężkich są wykorzystywane podczas uzdatniania pewnych typów ścieków, na przykład w galwanizerniach. Tego typu urządzenia używane są w przemyśle, gdzie stężenie metali ciężkich przekracza dopuszczalne normy. Oprócz tego, jako dopełnienie standardowego oczyszczania wody, można stosować selektywną wymianę jonową.

Leave a Comment : more...

Filtry do selektywnego usuwania azotanów

FILTRY DO SELEKTYWNEGO
usuwania azotanów

Filtr kompaktowy

Filtr kompaktowy

Filtr do usuwania azotanów wydajnosc 0,2 - 6

Filtr do usuwania azotanów wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Filtr do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Filtr do usuwania azotanów do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania azotanów do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do pracy ciągłej do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Filtr do pracy ciągłej do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Przy ujęciach wody podziemnej położonych w sąsiedztwie nieszczelnych szamb, w okolicach obszarów rolniczych silnie nawożonych i gospodarstw hodowlanych mogą pojawić się problemy związane z zanieczyszczeniami azotanami. Jony te niekorzystnie wpływają na zdrowie człowieka. Wywoływać mogą choroby niedokrwienne i nowotworowe.

Azotany najczęściej usuwane są z wody na specjalnych, selektywnych żywicach jonowymiennych (anionitach). Regenerację tych złóż przeprowadza się roztworem soli kuchennej (NaCl). Tego typu systemy powinny pracować w cyklu ciągłym w pełnej automatyce.

Innym sposobem usuwania azotanów (jak również innych soli) jest częściowa demineralizacja wody metodą odwróconej osmozy.

Zalety naszych systemów usuwania azotanów:

  • Bezkorozyjna obudowa
  • Żywotność złoża do 20 lat
  • Utwardzany zbiornik o zwiększonej wytrzymałości
  • Bezobsługowe działanie(sterowanie czasowe bądź objętościowe)
  • Tania eksploatacja
  • Obejście głowicy pozwalające na pobór wody w trakcie regeneracji
  • Możliwość sterowania ilością soli używanej do regeneracji oraz wody w cyklu między regeneracyjnym
  • Krótki czas regeneracji
Leave a Comment : more...

Filtry do selektywnego usuwania amoniaku

FILTRY DO SELEKTYWNEGO
usuwania amoniaku

Filtr kompaktowy

Filtr kompaktowy

Filtr do usuwania amoniaku wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania amoniaku wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania amoniaku wydajność 3,2 - 41

Filtr do usuwania amoniaku wydajność 3,2 - 41

Filtr do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do pracy ciągłej wydajność 3,2 - 41

Filtr do pracy ciągłej wydajność 3,2 - 41

W cyklu naturalnego procesu gnicia ciał białkowych w przyrodzie oraz w działalności człowieka jako produkt uboczny cyklu przemysłowego może pojawić się zanieczyszczenie wody amoniakiem. Amoniak (NH3) to gaz, dobrze rozpuszczalny w wodzie, jest substancją silnie toksyczną dla wody i środowiska.

Amoniak najczęściej jest usuwany z wody na specjalnych, selektywnych sorbentach jonowymiennych. Regenerację tych złóż przeprowadza się roztworem soli kuchennej (NaCl). Urządzenia tego typu powinny pracować w cyklu ciągłym w pełnej automatyce.

Zalety naszych systemów usuwania amoniaku:

* Bezkorozyjna obudowa

* Żywotność złoża do 20 lat

* Utwardzany zbiornik o zwiększonej wytrzymałości

* Bezobsługowe działanie (sterowanie czasowe bądź objętościowe)

* Tania eksploatacja

* Obejście głowicy pozwalające na pobór wody w trakcie regeneracji

* Możliwość sterowania ilością soli używanej do regeneracji oraz wody w cyklu międzyregeneracyjnym

* Krótki czas regeneracji

Leave a Comment : more...

Szukasz czegoś?

Użyj poniższego pola aby przeszukać naszą witrynę

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Zostaw komentarz a postaramy się pomóc!

Odwiedź inne nasze strony!

Kilka polecanych stron...