Filtry specjalistyczne Polski Angielski Rosyjski

Tag: usuwanie metali ciężkich

Filtry do selektywnego usuwania metali ciężkich

FILTRY DO SELEKTYWNEGO
usuwania metali ciężkich

Filtr kompaktowy

Filtr kompaktowy

Filtr do usuwania azotanów wydajnosc 0,2 - 6

Filtr do usuwania metali ciężkich wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Filtr do usuwania metali ciężkich wydajność 3,2 - 41

Filtr do usuwania azotanów do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do usuwania metali ciężkich do pracy ciągłej wydajność 0,2 - 6

Filtr do pracy ciągłej do usuwania azotanów wydajność 3,2 - 41

Filtr do pracy ciągłej do usuwania metali ciężkich wydajność 3,2 - 41

Metale ciężkie to pierwiastki o masie właściwej większej od 4,5 g/cm3.

Do metali ciężkich zaliczamy:

* Chrom – Cr
* Cynk – Zn
* Kadm – Cd
* Kobalt – Co
* Mangan – Mn
* Miedź – Cu
* Molibden – Mo
* Nikiel – Ni
* Ołów – Pb
* Rtęć – Hg
* Selen – Sn
* Wanad – V
* Wolfram – W
* Żelazo – Fe
* Selen – Sn

Wśród metali ciężkich występują zarówno tzw. mikroelementy, czyli pierwiastki, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych, jak i pierwiastki o nieznanej roli fizjologicznej oraz metale i ich związki, które są zbędne, a wręcz szkodliwe dla roślin zwierzętom oraz ludzi. Są to pierwiastki i związki toksyczne.

Metale, które pełnią funkcje mikroelementów w organizmach żywych występują zazwyczaj w ilościach śladowych, ściśle określonych dla danego gatunku. Zarówno ich niedobór jak i nadmiar wpływa szkodliwie na organizmy żywe.

Natomiast metale uważane za toksyczne są zanieczyszczeniami ekosystemu. Najsilniejsze właściwości toksyczne mają nieorganiczne związki metali, łatwo rozpuszczalne i silnie dysocjujące, gdyż łatwo przenikają przez błony komórkowe i dostają się do narządów wewnętrznych. Gromadzą się one głównie w nerkach, nadnerczach, wątrobie, płucach, a nawet we włosach i skórze. Takie nagromadzenie substancji toksycznych może powodować nadciśnienie, zmiany nowotworowe, uszkodzenie nerek, wątroby, mózgu, a w niektórych przypadkach mogą też doprowadzić do zaburzeń psychicznych i porażenia mózgu.

Metale ciężkie ulegają rozproszeniu w środowisku, zanieczyszczając glebę, wodę oraz powietrze i, bezpośrednio lub pośrednio – poprzez rośliny, dostają się do organizmu zwierząt i człowieka.

Nasze filtry specjalistyczne, przeznaczone do usuwania metali ciężkich są wykorzystywane podczas uzdatniania pewnych typów ścieków, na przykład w galwanizerniach. Tego typu urządzenia używane są w przemyśle, gdzie stężenie metali ciężkich przekracza dopuszczalne normy. Oprócz tego, jako dopełnienie standardowego oczyszczania wody, można stosować selektywną wymianę jonową.

Leave a Comment : more...

Szukasz czegoś?

Użyj poniższego pola aby przeszukać naszą witrynę

Nie znalazłeś tego czego szukałeś? Zostaw komentarz a postaramy się pomóc!

Odwiedź inne nasze strony!

Kilka polecanych stron...